Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3868/BHXH-CSYT năm 2013 thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3868/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3868/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được báo cáo số 102/BC-BHXH ngày 28/8/2013 của BHXH tỉnh Cà Mau giải trình về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước thu tiền xét nghiệm huyết đồ sai quy định. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh Cà Mau ban hành văn bản liên ngành số 656/HD-LN ngày 01/10/2010 có nội dung hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) thực hiện xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu bằng máy huyết học 18 thông số trở lên được thanh toán theo giá xét nghiệm huyết đồ không đúng với quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau xây dựng, ban hành văn bản số 656/HD-LN ngày 01/10/2010; dự kiến biện pháp xử lý những cá nhân, tập thể có sai phạm, đồng thời thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Thống nhất với Sở Y tế thu hồi Công văn số 656/HD-LN nêu trên.

- Thống kê chi phí xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu theo giá huyết đồ đã thanh toán từ ngày 01/10/2010 tại tất cả các cơ sở KCB bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế khoản chi sai quy định.

- Giám định chặt chẽ và thanh toán chi phí dịch vụ y tế tại các cơ sở KCB bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau khẩn trương thực hiện, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15/10/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Sở Y tế tỉnh Cà Mau;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW, BHXH Bộ Quốc phòng, GĐĐT;
- Các Ban: TCCB, DVT, Chi, Kiểm tra;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3868/BHXH-CSYT năm 2013 thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177