Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3865/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865/TCT-DNNN
V/v: hóa đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

- Công ty cổ phần cấp nước Sơn La
- Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 199/TV-CN ngày 20/9/2005 của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bị mất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 7, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Trường hợp Công ty cổ phần cấp nước Sơn La làm mất hóa đơn GTGT mua hàng của Công ty xây dựng cấp thoát nước (Waseenco) có trụ sở tại Hà Nội xuất cho Công ty, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La phải thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo mất hóa đơn theo qui định tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên. Nếu Công ty xây dựng cấp thoát nước đã kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn này và đã được Cục thuế thành phố Hà Nội xác nhận, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La phải cam kết giá trị ghi trên liên 1 đúng với giá trị ghi trên liên 2 và chịu trách nhiệm trước pháp luật thì đơn vị được kê khai trừ thuế GTGT đầu vào. Cục Thuế tỉnh Sơn La căn cứ vào vi phạm của đơn vị xử phạt vi phạm hành chính về chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3865/TCT-DNNN ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn bị mất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!