Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3862/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3862/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3862/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Tiếp theo nội dung công văn số 3111/TCHQ-KTTT ngày 03/07/2008 về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra tại biên bản làm việc ngày 17/07/2008 về công tác truyền/nhận, cập nhật và kết xuất dữ liệu GTT22 tại máy chủ của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra:

+ Các file dữ liệu thuộc các tờ khai số: 1226/NKD ngày 1/04/2008 nhập khẩu mặt hàng xe ôtô Toyota Yaris Hatch Back dung tích 1.300cc giá 7.600 USD/c; tờ khai số: 75/NKD ngày 01/03/2008 hiệu Toyota Yaris dung tích 1.000cc giá 7.000USD/c; tờ khai số: 511/NKD ngày 01/04/2008 mặt hàng xe ôtô hiệu Acura MDX dung tích 3.700cc giá 35.000USD/c được Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nhận về và cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu GTT22 vào ngày 07/05/2008.

+ Tờ khai số 75/NKD ngày 28/02/2008 nhập khẩu mặt hàng xe ôtô hiệu Toyota Camry LE dung tích 2.400cc giá 16.700USD/c được Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nhận về và cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu GTT22 vào ngày 22/04/2008.

2. Về việc tham vấn và xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An:

Căn cứ với kết quả kiểm tra nêu trên, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo tại công văn số 3111/TCHQ-KTTT ngày 03/07/2008 và xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007; Thông tư 40/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính; công văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/04/2008 về việc hướng dẫn sử dụng dữ liệu và các văn bản hướng dẫn tham vấn, xác định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành trên cơ sở các dữ liệu có sẵn trên chương trình GTT22 tại thời điểm xác định trị giá theo kết quả xác minh của Đoàn công tác, đồng thời thông báo kết quả xác định trị giá để doanh nghiệp biết và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cụ thể:

+ Đối với mặt hàng xe ôtô hiệu Toyota Yaris Hatch Back dung tích 1.300cc là 7.600USD/c dòng xanh – tờ khai số 1226/NKD ngày 01/04/2008);

+ Đối với mặt hàng xe ôtô hiệu Toyota Camry LE dung tích 2.400cc là 16.700USD/c (dòng xanh – tờ khai số 75/NKD ngày 28/02/2008);

+ Đối với mặt hàng xe ôtô hiệu Acura MDX dung tích 3.700cc là 35.000USD/c (dòng xanh – tờ khai số 511/NKD ngày 01/04/2008).

3. Báo cáo kết quả thực hiện tại mục 2 nội dung công văn này về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/08/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3862/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190