Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3832/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3832/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ rừng trồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

Kính gửi Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 425/CT-THDT ngày 30/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm gỗ rừng trồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại”.

Điểm 3.13 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ; “Sản phẩm gốm, sứ, thủy tinh, cao su, nhựa, gỗ và sản phẩm bằng gỗ….”

Căn cứ vào quy định trên thì gỗ (bao gồm cả sản phẩm gỗ rừng trồng) không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% mà thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Mặt khác, theo quy định tại chương 44 Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thếu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì sản phẩm gỗ (trừ ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác) cũng có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT và hướng dẫn tại công văn số 11885/BTC-TCT ngày 21/9/2005 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với kinh doanh gỗ rừng trồng để hướng dẫn các đơn vị tại địa phương thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3832/TCT-DNNN ngày 27/10/2005 của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm gỗ rừng trồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!