Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3828/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3828/TCT-PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng đối với màng dùng trong nông nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty bao bì sài gòn

Tổng Cục Thuế Nhận Được Công văn số 65/CV-CTBBSG ngày 01/06/2005 của Công ty Bao bì Sài Gòn về việc thuế GTGT đối với các mặt hàng màng trong nông nghiệp; trên cơ sở báo cáo của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 10010/CT/DNNN2 ngày 24/8/2005 về việc thuế GTGT màng che phủ dùng trong nông nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; thì: các mặt hàng màng phục vụ nông nghiệp (màng phủ nông nghiệp, màng nhà kính, màng lót hồ nuôi tôm, cá…) áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2003 Công ty Bao bì Sài Gòn đã viết hóa đơn và kê khai nộp thuế cho các mặt hàng màng phục vụ nông nghiệp nêu trên theo mức thuế suất thuế GTGT 5%. Sau khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện việc kê khai thuế suất thuế GTGT sai với quy định hiện hành, Công ty đã điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp bổ sung cho mặt hàng màng che phủ dùng trong nông nghiệp theo thuế suất 10% thì số thuế GTGT điều chỉnh tăng và đã nộp Ngân sách Nhà nước Công ty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Bao bì Sài gòn được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- VP Bộ (theo dõi);
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3828/TCT-PCCS ngày 27/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với các mặt hàng màng trong nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!