Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3818/TC-CST về việc thời hiệu truy thu, hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hành vi trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3818/TC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 04/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3818/TC-CST
V/v: Thời hiệu truy thu, hoàn trả thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Du lịch Hiệp Phúc
(Km 9, Xã Eatu, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

 

Trả lời công văn số 03-05/VB-HP ngày 24/01/2005 của Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hiệp Phúc về thời hiệu truy thu, hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hành vi trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 24, Chương V, Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997 có quy định: nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.

Như vậy, nếu hành vi trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế đã xảy ra quá thời hạn 5 năm theo quy định nêu trên thì cơ quan thuế không truy thu thuế GTGT đối với hành vi trốn thuế và không có nghĩa vụ hoàn trả tiền thuế đối với việc nhầm lẫn về thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu VP (2), CST (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3818/TC-CST về việc thời hiệu truy thu, hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hành vi trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.781
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90