Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3815/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3815/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ô tô Ford

Trả lời công văn số 97/CV/DFD ngày 30/9/2005 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ford (Công ty TM&DV Ford) về vấn đề miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 21, mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp tổ chức Peace Trees VietNam viện trợ không hoàn lại 2 xe ô tô cho dự án Đội rà phá bom mìn nhân đạo tỉnh Quảng Trị thì 2 xe ô tô này thuộc đối tượng được miễn thuế GTGT. Tổ chức Peace Trees VietNam phải có văn bản gửi cho Công ty TM&DV Ford trong đó ghi rõ tên Tổ chức mua hàng để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam theo dự án Đội rà phá bom mìn nhân đạo tỉnh Quảng Trị, số lượng, giá trị hàng mua và văn bản xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.Trường hợp Tổ chức Peace Trees VietNam mua ô tô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng tổ chức Peace Trees thì xe ô tô này không thuộc đối tượng được miễn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ford biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Đà Nẵng;
- Peace Trees VietNam;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3815/TCT-ĐTNN ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thúê về vấn đề miễn thuế GTGT đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!