Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3815/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3815/TCT-CS
V/v tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 230/CT-TH.NV.DT ngày 18/8/2010 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang hỏi về chính sách tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nội dung Cục thuế hỏi không có hồ sơ cụ thể, Tổng cục Thuế trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

- Tại khoản 1 Điều 84 Luật Đất đai 2003 quy định Đất ở tại đô thị: “1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

- Tại khoản 1 Điều 93 Luật đất đai 2003 quy định Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh: “1. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.”

- Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị quy định ưu đãi đầu tư đối với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp quy định:

Tại khoản 1 Điều 1: “1. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán (trả tiền một lần hoặc trả góp), cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi chung là nhà ở thu nhập thấp) theo phương thức xã hội hóa.”

Tại điểm a khoản 2 Điều 5: “a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đất xây dựng siêu thị thuộc đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh không phải là để xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị nên không thuộc đối tượng được ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg nêu trên. Đề nghị Cục thuế tỉnh Hậu Giang căn cứ vào hồ sơ thực tế của đơn vị để thực hiện chính sách thu của nhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế BTC;
- Vụ Pháp chế TCT;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3815/TCT-CS ngày 29/09/2010 về tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.421

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!