Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3813/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3813/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT  trước khi đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V
- Cục thuế tỉnh bà rịa – vũng Tàu

Trả lời văn thư đề ngày 08/9/2005 của Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V về thuế GTGT trước khi đăng ký thuế của Nhà thầu McConell Dowell, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét trường hợp Nhà thầu McConell Dowell phát sinh thuế GTGT đầu vào trước giai đoạn được cấp mã số thuế là khách quan do đó Tổng cục Thuế đồng ý cho phép Nhà thầu McConell Dowell được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có ghi cụ thể tên Công ty, địa chỉ nhưng chỉ thiếu mã số thuế phát sinh từ ngày 1/9/2001 – ngày nhà thầu nộp hồ sơ xin hướng dẫn áp dụng hệ thống kế toán đến trước ngày 26/2/2002 (là ngày được cấp mã số thuế).

Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong thời gian nêu trên theo đúng qui định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và thực hiện khấu trừ thuế GTGT cho Nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V biết và thông báo cho Nhà thầu McConell Dowel liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến


 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3813/TCT-ĐTNN ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT trước khi đăng ký thuế của Nhà thầu McConell Dowell

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!