Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3812/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3812/TCT-CS
V/v Xuất hóa đơn GTGT tiền bồi thường tài sản, cây cối hoa màu và hỗ trợ di dời…

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng
(Địa chỉ: số 9, Ngõ 29 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/CVHD ngày 24/8/2010 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng về xuất hóa đơn GTGT tiền bồi thường tài sản, cây cối hoa màu và hỗ trợ di dời… Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.18 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“… Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất…”.

Tại Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn trên, theo trình bày tại công văn, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Đăng liên danh với công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú (sau đây gọi là Liên danh) để thực hiện dự án “Khu nhà ở tại trại giống Phú Mỹ - xã Mỹ Đình – Huyện Từ Liêm – Hà Nội”. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Liên danh đã ký một hợp đồng cam kết đền bù tài sản trên đất, cây cối hoa màu… và hỗ trợ di dời, thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc ổn định sản xuất, phát triển sản xuất thì:

Đối với khoản tiền nhận đền bù về đất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi nhận khoản tiền đền bù về đất này, Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội phải lập hóa đơn GTGT giao cho Liên danh (dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ).

Đối với khoản tiền hỗ trợ di dời tài sản, hỗ trợ để thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc, hỗ trợ phát triển sản xuất, đền bù TSCĐ trên đất (trừ các sản phẩm trồng trọt là đối tượng không chịu thuế GTGT) thì Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội phải xuất hóa đơn GTGT cho Liên danh với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Cục Thuế Tp.Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (04).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3812/TCT-CS ngày 29/09/2010 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng tiền bồi thường tài sản, cây cối hoa màu và hỗ trợ di dời… do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.199

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!