Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3809/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3809/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty LD Làng quốc tế Hướng Dương Lg-Hải Phòng

Về nội dung câu hỏi của Công ty LD làng quốc tế Hướng Dương LG-Hải Phòng nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Những cá nhân đại diện phía nước ngoài tham gia điều hành công ty liên doanh đều có thời gian công tác tại Việt Nam một cách liên tục từ khi đến (từ tháng 3/1997) cho đến khi rời VN (không có thời gian gián đoạn) và là đối tượng tính thuế TNCN thường xuyên theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Khi được yêu cầu họ đều cung cấp bản xác nhận thu nhập ngoài Việt Nam cùng với thu nhập tại VN và nộp thuế đầy đủ. Nhưng khi quyết toán thuế cho thời kỳ 1999 – 2003, thì cơ quan thuế đã thực hiện tạm tính thu nhập ngoài VN của họ bằng với TN tại VN để tính và truy thu thuế TN của họ như vậy có đúng không?.

Đề nghị cơ quan thuế cần có sự quan hệ hợp tác thường xuyên với cơ quan thuế nước ngoài để xác minh làm rõ từng trường hợp nghi vấn, không nên quy định gắn trách nhiệm cho Liên doanh ở VN dưới tên gọi “Đơn vị Ủy nhiệm thu” rồi áp dụng các chế tài đối với DN là chưa hợp lý.

Trả lời:

- Về quyết toán thuế cho thời kỳ 1999-2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 6614 TC/CST ngày 01/6/2005 về việc thuế TNCN đối với người nước ngoài của Công ty Làng Quốc tế Hướng Dương LG-HP. Tại công văn này đã đề cập, cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm xuất trình bổ sung các chứng từ chi trả thu nhập ở nước ngoài để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được công văn 6614 TC/CST theo đúng chế độ quy định.

Trường hợp Công ty LD làng Quốc tế Hướng Dương LG-Hải Phòng đã cung cấp bản xác nhận thu thập ngoài Việt Nam của người nước ngoài nhưng chưa đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ tính thuế TNCN thì việc cơ quan thuế tạm tính thu nhập ngoài Việt Nam bằng với thu nhập tại Việt Nam để tính thuế là phù hợp với quy định về thuế TNCN.

- Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ở Việt Nam hiện nay chỉ thu thuế đối với cá nhân hành nghề phụ thuộc (là người làm công ăn lương). Tiền lương hay thu nhập của các cá nhân này sẽ do cơ quan chi trả thu nhập trả. Vì vậy, để thu thuế kịp thời, Pháp lệnh thuế quy định thực hiện phương pháp thu thuế khấu trừ tại nguồn tức là cơ quan chi trả có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập, không phải tên gọi “đơn vị uỷ nhiệm thu”.

Tổng cục Thuế ghi nhận đề nghị của đơn vị về việc tăng cường sự hợp tác với cơ quan thuế nước ngoài để xác định thu nhập của cá nhân và yêu cầu cá nhân nước ngoài có thu nhập nhiều nơi thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Cơ quan chi trả thu nhập chỉ cấp Biên lai thuế sau khi khấu trừ tiền thuế nộp ngân sách.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty làng quốc tế Hướng Dương LG-Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3809/TCT-TNCN ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!