Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3809 TCT/NV2 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán khoản doanh thu bảo lãnh tham gia dự thầu

Số hiệu: 3809 TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3809 TCT/NV2
V/v hạch toán khoản doanh thu bảo lãnh tham gia dự thầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình

Trả lời công văn số 336/ĐA-TH ngày 24 tháng 09 năm 2003 của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình về việc đề nghị hướng dẫn hạch toán khoản thu về bảo lãnh tham gia dự thầu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo Quy chế và tổ chức hoạt động, năm 2002 Trung tâm công nghệ điện ảnh - truyền hình và đơn vị trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình được Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình bảo lãnh tham gia dự thầu, có nghĩa vụ trích nộp khoản chi phí quản lý nộp cấp trên cho Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình với mức 1% số doanh thu trúng thầu.

Tuy nhiên đến năm 2003, Công ty phát triển công nghệ và truyền hình hạch toán độc lập (được tổ chức sắp xếp lại từ Trung tâm Công nghệ điện ảnh - truyền hình) mới thực hiện hạch toán khoản chi phí bảo lãnh tham gia dự thầu (trước đây là khoản chi phí quản lý nộp cấp trên) vào chi phí năm 2003 và đã thực hiện thanh toán cho Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình với mức 1% số doanh thu trúng thầu. Việc hạch toán khoản phí bảo lãnh dự thầu được thực hiện như sau:

- Công ty xuất nhập khẩu thiết bị diện ảnh - truyền hình khi nhận được khoản phí bảo lãnh nêu trên phải thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho Trung tâm công nghệ điện ảnh - truyền hình với thuế suất thuế GTGT là 10%. Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình hạch toán doanh thu bảo lãnh dự thầu đồng thời kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

- Công ty phát triển công nghệ và truyền hình Căn cứ hoá đơn GTGT của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình, kê khai thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty xuất nhập khẩu thiết bị điện ảnh - truyền hình và Công ty phát triển công nghệ và truyền hình biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3809 TCT/NV2 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán khoản doanh thu bảo lãnh tham gia dự thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.162
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85