Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3808 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 3808TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3808 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH ExxonMobil Unique Việt Nam

Trả lời công văn số ngày 26 tháng 07 năm 2003 của Công ty TNHH ExxonMobil Unique Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng đối với Khoản tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho Công ty khi tiêu thụ hàng hoá vào thì trường Việt Nam, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, thì: tất cả các Khoản tiền mà do ExxonMobil trả cho Công ty TNHH ExxonMobil Unique Việt Nam, liên quan đến số lượng nhựa đường do ExxonMobil trực tiếp bán vào thị trường Việt Nam, hoặc xuất khẩu cho một khách hàng khác không phải là khách hàng Việt Nam, sau đó bán vào thị trường Việt Nam. Khi ExxonMobil bán nhựa đường vào Việt Nam, số lượng nhựa đường này là hàng hoá nhập khẩu và các khách hàng nhập khẩu nhựa đường đã thực hiện nghĩa vụ theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu. Vì vậy, Khoản tiền mà Công ty TNHH ExxonMobil Unique Việt Nam được hưởng này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng Công ty phải hạch toán vào thu nhập khác và nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3808 TCT/NV5 ngày 23/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238