Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3808/TCHQ-TXNK về ân hạn thuế của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3808/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3808/TCHQ-TXNK
V/v Ân hạn thuế của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổng công ty thương mại Hà Nội
(Số 38-40, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 437/TCT-CNXNKPB ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Tổng công ty thương mại Hà Nội về việc xin ân hạn thuế xuất, nhập khẩu cho Chi nhánh Tổng công ty thương mại Hà Nội - Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc 0100101273 - 031. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

Điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật thuế phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 4, khoản 5, Điều 3 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Trường hợp của Chi nhánh Tổng công ty thương mại Hà Nội - Trung tâm xuất nhập khẩu phía Bắc không đáp ứng được các quy định nêu trên (do có hoạt động xuất nhập khẩu không đủ 365 ngày) vì vậy không được hưởng ân hạn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty thương mại Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3808/TCHQ-TXNK về ân hạn thuế của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249