Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3803/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3803/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN đối với phí phục vụ du lịch 

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn

Trả lời công văn số: 43/SGH/KT/06 ngày 27/7/2006 Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn về việc khiếu nại công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 quy định trái với Thông tư số 11/TC/CĐKT ngày 08/02/1996 của Bộ Tài chính về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên phí phục vụ du lịch đã chi cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 27/4/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1221 TCT/DNNN về thuế đối với phí phục vụ du lịch gửi Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn. Trong đó đã giải đáp các vướng mắc về thuế liên quan đến phí phục vụ du lịch. Một lần nữa Tổng cục Thuế có ý kiến về việc này như sau:

Kể từ ngày 01/01/1999 Thông tư số 11/TC/CĐKT ngày 08/02/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán việc thu và sử dụng phí phục vụ ngành du lịch không còn hiệu lực thi hành. Các Khoản thu của doanh nghiệp kể cả Khoản thu phí phục vụ du lịch đều phải thực hiện theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn luật. Công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính là văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu và sử dụng Khoản phí phục vụ du lịch và được gửi cho Tổng cục Du lịch, Cục thuế các tỉnh thành phố để áp dụng thống nhất đối với tất cả đơn vị kinh doanh thuộc ngành du lịch vì vậy không thể đặt vấn đề “áp dụng tùy tiện, không nhất quán” như nêu tại công văn số: 43/SGH/KT/06 ngày 27/7/2006 của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn biết. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3803/TCT-DNNN ngày 13/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên phí phục vụ du lịch đã chi cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.057

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!