Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3801 TCT/NV5 ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế

Số hiệu: 3801TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3801 TCT/NV5
V/v: áp dụng chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm dịch vụ văn phòng giao dịch nước ngoài Osicentre

 

Trả lời công văn số 7166/CT-ĐT ngày 11/9/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 106/CV.02 ngày 21/9/2002 của Trung tâm dịch vụ văn phòng giao dịch nước ngoài Osicentre (Trung tâm) về việc áp dụng chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Tại Giấy phép điều chỉnh số 67/GPĐC4 ngày 11/6/2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho phép Trung tâm  cơ cấu lại vốn. Với việc cơ cấu lại vốn pháp định (giảm vốn pháp định) thì thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Trung tâm sẽ thay đổi từ 5% lên 7%.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài thì với vốn pháp định mới Trung tâm được áp dụng mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mới kể từ ngày giấy phép điều chỉnh có hiệu lực là 7% (bảy phần trăm). Khoản lợi nhuận của năm 2001 trở về trước, khi chuyển ra nước ngoài Trung tâm áp dụng thuế suất thuế chuyển lợi nhuận là 5%. Số lợi nhuận chuyển ra căn cứ vào báo cáo quyết toán thuế đã được cơ quan thuế kiểm tra, xác định.

2. Việc chia vốn khấu hao cho các chủ đầu tư và chuyển vốn khấu hao thuộc nguồn vốn ngoài vốn pháp định của các chủ đầu tư ra khỏi doanh nghiệp và phần của chủ đầu tư nước ngoài, khi chuyển ra nước ngoài không phải chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm dịch vụ văn phòng giao dịch nước ngoài Osicentre, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3801 TCT/NV5 ngày 10/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc áp dụng chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status