Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3797/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3797/TCT-DNK
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :
Đồng kính gửi

- Cục thuế tỉnh Long An
- DNTN nhà nghỉ Mỹ Yên
(Đ/C: Ấp 1, Xã Yên Mỹ, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)
 

Trả Lời Công Văn Số 2019/Ct.Ttht Ngày 07/7/2005 Của Cục Thuế Và Công Văn Ngày 25/7/2005 Của Dntn Nhà nghỉ Mỹ Yên hỏi về thủ tục kê khai nộp thuế đối với trường hợp thuê TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thì: Một đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng cho việc kê khai nộp thuế mà đối tượng đó phải nộp.

Trường hợp DNTN Nhà nghỉ Mỹ Yên do Bà Nguyễn Thị Hòa làm chủ, có đăng ký kinh doanh từ năm 2001, đã được cấp mã số thuế và đã kê khai nộp thuế. Từ năm 2005, Bà Hòa ký hợp đồng cho Bà Lý Diễm Châu thuê lại toàn bộ DNTN Nhà nghỉ Mỹ Yên, bên thuê vẫn hoạt động ngành nghề kinh doanh như trước đây. Trong hợp đồng thuê quy định bên đi thuê chịu trách nhiệm về thuế. Như vậy phát sinh hai chủ thể phải chịu thuế đó là bên cho thuê phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê DNTN và bên đi thuê phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà nghỉ. Căn cứ quy định nêu trên thì hai chủ thể kinh doanh khác nhau không được sử dụng chung một mã số thuế đã cấp cho DNTN Mỹ Yên, không được sử dụng chung một sổ mua hóa đơn và kê khai nộp thuế chung.

Để thực hiện đúng quy định đăng ký kinh doanh và đăng ký, kê khai nộp thuế, Bà Lý Diễm Châu (bên thuê) phải làm thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh mới (DNTN hộ cá thể) để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có cùng ngành nghề với DNTN Mỹ Yên. Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế, sau đó Bên thuê có thể sử dụng mã số thuế riêng của mình (nếu đã có) hoặc đăng ký để được cấp mã số thuế để mua hóa đơn và giải quyết các quan hệ về thuế với cơ quan thuế, đăng ký, kê khai, nộp thuế. DNTN Mỹ Yên chủ sở hữu là Bà Nguyễn Thị Hòa do thay đổi kinh doanh phải kê khai điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, đăng ký nộp thuế và kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế, DNTN biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Ban PCCS, DNNN, TTTHTK;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3797/TCT-DNK ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về thủ tục kê khai nộp thuế đối với trường hợp thuê TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144