Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3795/TCT-TNCN trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3795/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3795/TCT-TNCN
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh – Hà Nội)

 

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lớn năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Kiến nghị sửa đổi quy định tổ chức chi trả thu nhập phải khấu trừ 10% đối với những khoản thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thành 1.600.000 đồng/lần trở lên?

2. Đơn vị của chúng tôi là Tập đoàn lớn có tổ chức hội đồng quản trị. Trong hội đồng quản trị có ủy viên là Tổng giám đốc của tập đoàn mẹ, có ủy viên là Tổng giám đốc công ty con và tất cả ủy viên này đều có lương HĐQT tại tập đoàn. Vậy khi tập đoàn mẹ tính thuế TNCN của các ủy viên HĐQT là Tổng giám đốc của công ty con thì tính thuế theo thuế suất 10% hay tính theo biểu thuế suất lũy tiến?

Trả lời:

1. Căn cứ theo điểm 3.1.5, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì: “Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng”.

Kiến nghị của Doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại đối với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, trước khi có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này đề nghị Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tại văn bản hiện hành.

2. Căn cứ theo điểm 1.2.7, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì:

“Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp hội, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban quản lý; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật; dịch vụ văn hóa; thể dục thể thao; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Khấu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân đã có mã số thuế.

- Khấu trừ 20% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân không có mã số thuế.

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chứng từ khấu trừ thuế theo đơn đề nghị (theo mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này).”

Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân là Tổng giám đốc công ty thuộc Tập đoàn tham gia Hội đồng quản trị của tập đoàn có mức thu nhập từ 500.000 đồng trở lên thì Tập đoàn khi trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN 10% trên tổng thu nhập nhận được.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết và thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3795/TCT-TNCN trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90