Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3795/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3795/TCT-HTQT
V/v: thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế đối với hoạt động hoán đổi chỗ

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hải Phòng

Tiếp theo công văn số 3794/TCT-HTQT ngày 14/9/2007 của Tổng cục Thuế gửi Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam về việc thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế đối với hoạt động hoán đổi chỗ, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế việc kiểm tra như sau:

1. Đối với trường hợp hoán đổi chỗ có thỏa thuận bằng văn bản:

Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã cung cấp 7 thỏa thuận hoán đổi chỗ (đính kèm). Các thoả thuận hoán đổi chỗ do Công ty cung cấp đã đáp ứng được yêu cầu về trích lục hợp đồng hoán đổi chỗ qui định tại Điểm 1.2.1.b, Mục II, phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Như vậy, đối với các trường hợp hoán đổi chỗ có thỏa thuận bằng văn bản này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế kiểm tra trong danh Mục tàu hoán đổi chỗ với NYK LINE để xác định các tàu của 13 hãng tàu có tên trong 7 thoả thuận hoán đổi chỗ Công ty cung cấp và chấp nhận doanh thu hoán đổi của các tàu thuộc các hãng này được miễn 1% thuế cước.

2. Đối với các trường hợp hoán đổi không có thoả thuận bằng văn bản:

Để chấp nhận doanh thu hoán đổi của các tàu thuộc các hãng không có thoả thuận hoán đổi chỗ bằng văn bản được miễn 1% thuế cước, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tiến hành kiểm tra việc thực tế phát sinh hoạt động hoán đổi chỗ giữa các hãng tàu NYK LINE với các hãng tàu này và tính chính xác của doanh thu miễn, giảm thuế, cụ thể như sau:

2.1 Kiểm tra các vận đơn do chính hãng tàu chịu trách nhiệm (shipping line bill of lading) để xác định thực tế phát sinh hoạt động hoán đổi chỗ giữa Hãng tàu NYK LINE với các hãng tàu không có thoả thuận bằng văn bản:

- Cục thuế chọn tàu của một hãng tàu không có thoả thuận bằng văn bản. Ví dụ: Tàu được chọn kiểm tra là C.Manzanillo 6306 của Hãng tàu CSA (số thứ tự 47 trong danh Mục tàu hoán đổi). Đây là Hãng tàu trong danh Mục hoán đổi chỗ và không có tên trong 7 Thoả thuận hoán đổi chỗ Công ty đã cung cấp.

- Đề nghị Công ty cung cấp các vận đơn do NYK phát hành thể hiện việc hoán đổi chỗ với tàu C.Manzanillo 6306 để kiểm tra.

Ví dụ: Vận đơn được kiểm tra là vận đơn số NYK236606553 của Tàu CManzanillo 6306 thuộc Hãng CSA. Các dòng cần kiểm tra trên vận đơn gồm dòng thứ 5, 6, 7, 8, cụ thể:

+ Dòng thứ 5 là pre - carriage by: Cape Sorrell 213, Place of receipt: Hai Phong, Vietnam nghĩa là chặng l đi tàu feeder tên là Cape Sorrell 213 từ cảng Hải Phòng.

+ Dòng thứ 6 là Ocean Vessel: C.Manzanillo 6306, Port of Loading: Singapore nghĩa là chặng 2 đi tàu liner tên là C.Manzanillo 6306 (tàu của hãng CSA) từ cảng trung gian là Singapore.

+ Dòng thứ 7 là Port of discharge, For transhipment (if on-carriage): Manzanillo, Mexico City nghĩa là cảng cuối dỡ hàng và để chuyên chở đường bộ tiếp theo (nếu có) là Manzanillo, Mexico City, nước Mexico.

+ Dòng thứ 8, cột đầu tiên bên trái là Marks & Numbers: NYKU6003460/HM948 nghĩa là mã số container là  NYKU6003460.

Như vậy, vận đơn cho thấy thực tế có phát sinh việc hoán đổi chỗ với tàu C.Manzanillo 6306 của Hãng CSA, chặng từ Singapore đi Manzanillo, Mexico City Mehico.

Ngoài ra, theo giải trình của Công ty, có thể thực hiện kiểm tra thông tin trên mạng của NYK LINE tại Công ty: nhập số container ghi trên vận đơn để biết tình trạng của container đó được vận chuyển trên tàu nào, hiện đang ở đâu. Ví dụ : đối với vận đơn nêu trên, số container để nhập là NYK U6003460.

Trường hợp việc kiểm tra trên vận đơn hoặc tra cứu mạng toàn cầu của NYK LINE không chứng minh thực tế có phát sinh việc hoán đổi chỗ với tàu của các hãng tàu không có thoả thuận bằng văn bản, thì không chấp nhận phần doanh thu hoán đổi chỗ với tàu này.

2.2 Đối chiếu doanh thu kê khai thuế cước với các chứng từ có liên quan phản ánh việc bán cước phí/xuất hoá đơn:

- Trường hợp thu cước phí đại Việt Nam (freigh prepaid): có thể đối chiếu với hoá đơn thu tiền về số tiền thu được của từng vận đơn;

- Trường hợp thu cước phí tại nước ngoài (freight collect): có thể đối chiếu với các bảng đối chiếu tài Khoản (statement of account) giữa đại lý và hãng tàu về số tiền thu được trên từng vận đơn để xác định chính xác doanh thu được miễn thuế.

- Khi tra cứu hệ thống mạng máy tính của Hãng tại Công ty, có thể tra cứu từ Mục ''B/L DATA INQUIRY'' trên màn hình chính để xác định mã số vận đơn, sau đó vào Mục ''FREIGHT CALCULATION” để nhập mã vận đơn tương ứng xác định số tiền thực thu của vận đơn đó.

Trường hợp nghi ngờ Công ty kê khai doanh thu ít hơn thực tế, cơ quan thuế có thể tính toán lại dựa trên cơ sở bảng cước phí/bảng báo giá khách hàng hoặc yêu cầu Công ty giải trình cụ thể.

Trong quá trình thực hiện các bước kiểm tra nêu trên, nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế có ý kiến phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn cụ thể và kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HTQT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3795/TCT-HTQT ngày 14/09/2007 về thủ tục miễn 1% thuế cước theo Hiệp định thuế đối với hoạt động hoán đổi chỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143