Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3792/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3792/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3792/TCHQ-TXNK
V/v chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định giá

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra thông tin trên hệ thống dữ liệu GTT01, Tổng cục Hải quan thấy việc kiểm tra tham vấn, xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP Hà Nội chưa đúng quy định. Cụ thể:

Không đánh dấu nghi vấn, chấp nhận trị giá khai báo 2.500USD/tấn đối với mặt hàng sữa bột gầy 25kg/bao (Skimmilk powder), dạng bột chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, hàm lượng chất béo không quá 1.5% tính theo trọng lượng xuất xứ New Zealand nhập khẩu tại tờ khai số 2859/NKD ngày 28/06/2012 thuộc Chi cục Hải quan Gia Thuỵ thấp hơn mức giá kiểm tra tại Danh mục quản lý rủi ro số 761/HQHN-TXNK ngày 11/4/2012 là 3.814USD/tấn

Để việc kiểm tra, tham vấn xác định trị giá theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011. Công văn số 348/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2011 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện:

1. Kiểm tra, thu thập thông tin để thực hiện tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng sữa bột gầy nhập khẩu tại tờ khai số 2859/NKD ngày 28/06/2012 theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên.

2. Rà soát việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá các mặt hàng thuộc Danh mục quản lý rủi ro về giá cấp Cục, cấp Tổng cục có sai sót như trường hợp trên để thực hiện việc xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

3. Chấn chỉnh ngay việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế không đúng với quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 và các văn bản hướng dẫn về giá của Tổng cục Hải quan.

4. Báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) kết quả thực hiện điểm 1, 2, 3 nêu trên trước ngày 28/7/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan 'I'P Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3792/TCHQ-TXNK chấn chỉnh công tác tham vấn, xác định giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


899
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66