Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3790/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3790/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền

Trả lời công văn số 154/HDP-TCKT ngày 26/9/2006 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền về việc chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, tiếp theo công văn số 3438/TCT-PCCS ngày 14/9/2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam quy định: "Nhà thầu" là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hợp đồng số 01/HDTV-HDP ngày 08/1/2005 được ký giữa Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền và Công ty CPM Ukrhydroprject (Ukraina) về việc Công ty CPM Ukrhydroprject soạn thảo thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công chi tiết cho công trình Nhà máy thủy điện Hương Điền. Tại Điều 3 Hợp đồng có quy định: Các phần của thiết kế kỹ thuật và bản kê chi tiết kỹ thuật cho thiết bị của công trình thủy điện Hương Điền do Bên Bán (Công ty CPM Ukrhydroprject) thực hiện tại Ukraina;… trên cơ sở và sau khi Bên mua (Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền) giao toàn bộ các tài liệu, hồ sơ khảo sát ban đầu cần thiết để lập thiết kế (Khoản 3.1.3); … Bên bán bàn giao cho Bên mua hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn theo thời hạn được chỉ ra trong Phụ lục 5 bằng đường công vụ hoặc chuyển phát nhanh về Việt Nam (Khoản 3.3.).

Căn cứ quy định trên thì Công ty CPM Ukrhydroprject (Ukraina) thực hiện các công việc soạn thảo thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công chi tiết cho công trình Nhà máy thủy điện Hương Điền hoàn toàn ngoài Việt Nam vì vậy các công việc này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3790/TCT-PCCS ngày 11/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.783

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!