Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3790/TCT-HT về việc kê khai, nộp thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3790/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3790/TCT-HT

V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ

Trả lời công văn số 03-8/CS-PS-KT không đề ngày của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng vãng lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại thành phố Cần Thơ nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% kể từ ngày 03/6/2007 trở về trước và tỷ lệ bằng 2% kể từ ngày 04/6/2007 trở đi trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình  chưa có thuế GTGT. Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp tại thành phố Cần Thơ được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo cho Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Cần Thơ;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3790/TCT-HT về việc kê khai, nộp thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62