Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3789/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3789/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4296/CT-TTr1 ngày 13/07/2005 của Cục Thuế về việc “Báo cáo xin ý kiến xử lý kiểm tra quyết toán thuế”; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 6, mục IV, phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Cơ quan thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong nước và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác của cơ sở kinh doanh không đúng với giá cả thị trường và các chi phí thực tế phát sinh”.

Theo trình bày của Cục thuế thì DNTN Hữu Tín có thuê mua tài chính 02 xe ôtô nhưng không hạch toán kế toán và trích khấu hao; sau một thời gian sử dụng, Công ty cho thuê tài chính mới xuất hóa đơn bán cho doanh nghiệp và DNTN Hữu Tín đã bán lại với giá thấp hơn giá mua ghi trên hóa đơn rất nhiều, chênh lệch hạch toán vào kết quả kinh doanh dẫn đến bị lỗ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế căn cứ giá trị còn lại của xe tại thời điểm Công ty cho thuê tài chính xuất hoá đơn cho DNTN Hữu Tín và giá thị trường của xe cùng loại, cùng chất lượng; xác định lại giá thực tế của từng chiếc ôtô (theo giá trị của xe đã quan sử dụng) làm cơ sở để xác định lại giá vốn của xe ôtô được tính vào chi phí, số thuế GTGT được khấu trừ. Đồng thời xác định lại giá bán, nếu không phù hợp với giá thị trường thì ấn định cả giá bán làm cơ sở để tính thuế GTGT đầu ra, xác định lỗ…

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3789/TCT-DNK ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc Báo cáo xin ý kiến xử lý kiểm tra quyết toán thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!