Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3782/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3782/TCT-TNCN
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
(Địa chỉ: số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời câu hỏi của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nêu tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lớn năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Tập đoàn cử người đại diện góp vốn vào các Doanh nghiệp khác. Khi nhận thù lao sẽ nộp về cho chủ sở hữu. Khoản thù lao này sẽ bị khấu trừ thuế TNCN 10%. Điều này không hợp lý. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn.

Trả lời:

Căn cứ Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công.

+ Tiền nhận được do tham gia vào các hội, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản lý, hội đồng doanh nghiệp và các tổ chức khác.

+ Các khoản thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất, thưởng tháng lương thứ 13 … bằng tiền hoặc không bằng tiền (kể cả thưởng bằng chứng khoán) …

Trường hợp cá nhân là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn trực tiếp nhận khoản thu nhập từ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thì thu nhập này thuộc diện chịu thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn nhận khoản thu nhập từ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thay cho Tập đoàn và nộp về cho chủ sở hữu theo ủy quyền hợp pháp thì cá nhân không phải nộp thuế TNCN trên phần nhận thay đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3782/TCT-TNCN ngày 29/09/2010 trả lời đối thoại với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!