Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3779 TCT/NV7 ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế CQSDĐ đối với tài sản là nhà, đất góp vốn vào doanh nghiệp

Số hiệu: 3779TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3779 TCT/NV7
V/v: Thuế CQSDĐ đối với tài sản là nhà, đất góp vốn vào doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 107/CT  ngày 20/9/2002 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ xin ý kiến về thuế CQSDĐ đối với tài sản góp vốn vào liên doanh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 1, Luật thuế CQSDĐ quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật, phải nộp thuế CQSDĐ...."

- Khoản 1, Điều 22 Luật Doanh nghiệp quy định: "Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người cam kết góp vốn vào Công ty TNHH,  Công ty Cổ phần và Công ty hợp danh phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho Công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất, thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền  sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ...".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, khi CQSDĐ theo hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì thuộc đối tượng phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết và hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3779 TCT/NV7 ngày 09/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế CQSDĐ đối với tài sản là nhà, đất góp vốn vào doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091
DMCA.com Protection Status