Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 377/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 377/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 377/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Tổng thầu EPC dự án Nhà máy Xi măng Tây Ninh
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 010/TT-VP của Tổng thầu dự án nhà máy xi măng Tây Ninh về việc đăng ký nộp thuế hộ nhà thầu phụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC: "trường hợp nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng giao bớt một phần việc cho nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì nhà thầu chính nước ngoài có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước thay cho nhà thầu phụ nước ngoài".

Như vậy, Tổng thầu EPC là nhà thầu chính nước ngoài áp dụng kế toán Việt Nam, trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế, có ký hợp đồng giao việc cho nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện kế toán Việt Nam thì Tổng thầu EPC thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu phụ nước ngoài. Cụ thể:

- Tổng thầu EPC kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên tổng doanh thu thực hiện hợp đồng, bao gồm cả phần doanh thu đã giao cho các nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện, trừ phần giá trị hợp đồng đã giao cho các nhà thầu phụ Việt Nam; Thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Tổng thầu EPC là số thuế GTGT trên các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp tại Việt Nam hoặc hàng hóa, dịch vụ do tổng thầu trực tiếp nhập khẩu.

- Tổng thầu có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các nhà thầu phụ Việt Nam và nước ngoài. Danh sách các nhà thầu phụ lập theo Mẫu số 01-ĐTNN ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Tổng thầu EPC dự án nhà máy xi măng Tây Ninh và đề nghị Tổng thầu EPC liên hệ với Cục thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn chi tiết việc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 377/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.761
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93