Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3766/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3766/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3766/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 1394/HQHN-TXNK ngày 08/5/2019 của Cục Hải quan TP.Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về độ tuổi của người đề nghị hoàn thuế:

Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì không có quy định độ tuổi người nước ngoài được hoàn thuế GTGT. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội thực hiện theo quy định.

Để ngăn ngừa các trường hợp có thể lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT nêu trên, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách có liên quan việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.

2. Trường hợp người nước ngoài được hoàn thuế đã xuất cảnh sau đó quay trở lại Việt Nam mang theo hàng hóa đã được hoàn thuế: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan TP.Hà Nội và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý.

3. Về thời gian làm thủ tục hoàn thuế: Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan TP.Hà Nội và sẽ báo cáo Bộ Tài chính để đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC .

4. Về việc ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn: Tổng cục Hải quan đã đưa nội dung này vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC theo hướng: Tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC bổ sung chi tiết cột tên hàng hóa thành tên hàng hóa, ký hiệu hàng hóa (số seri, model (nếu có)), xuất xứ hàng hóa. Đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu bắt buộc phải ghi số seri, model xuất xứ của hàng hóa.

Hiện nay, Thông tư số 72/2014/TT-BTC không quy định hàng hóa được hoàn thuế GTGT là hàng mới từ lúc mua không được sử dụng tại Việt Nam trước khi xuất cảnh theo hành khách. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội thực hiện theo quy định.

Tổng cc Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Ni biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3766/TCHQ-TXNK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


654
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83