Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3766/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3766/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3766/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại ứng dụng kỹ thuật và sản xuất

(339 An Dương Vương – Phú Thượng – Tây Hồ - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 07/CV ngày 22/06/2007 của Công ty TNHH Thương mại ứng dụng kỹ thuật và sản xuất về việc xin xác nhận nộp đủ thuế, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào công văn xác nhận số 1812/HQTP-NV ngày 03/7/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đã hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 05/7/2007 thì Công ty TNHH Thương mại ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (MST: 0101533903) là “Doanh nghiệp không hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày”, do đó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội, thì Công ty không được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại ứng dụng kỹ thuật và sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3766/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status