Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3760/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3760/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với  Công ty Hoàng long

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 3017/CT-TTHT ngày 21/09/2005 của Cục thuế tỉnh Long an về việc chính sách thuế đối với Công ty Hoàng long; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH XNK Thương mại và xây dựng Hoàng long là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ. Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì các khoản chi phí tiền ăn giữa ca, tiền lương, bảo hiểm… được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty TNHH XNK Thương mại và Xây dựng Hoàng long được phép mở rộng loại hình dịch vụ trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định thì các khoản chi phí tiền ăn giữa ca, tiền lương, tiền công, trang bị dụng cụ luyện tập… cho vận động viên theo quy định được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập phải nộp. Các khoản nhận tài trợ cho đội bóng, thu nhập từ chuyển nhượng vận động viên được xác định là khoản thu nhập phải kê khai nộp thuế TNDN.

Công ty tổ chức quản lý tài chính, hạch toán phù hợp với loại hình theo quy định của Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long an được biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3760/TCT-PCCS ngày 24/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với Công ty Hoàng long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!