Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 376/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Số hiệu: 376/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2671/CV.CT.TN ngày 5/12/2006 của Cục thuế tỉnh An Giang kèm theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của 4 doanh nghiệp: Công ty Thoại Hà, Công ty Đông An, Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu, Xí nghiệp 398. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công ty Thoại Hà, Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu thuộc đối tượng được xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Tiết c, Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở giải quyết xóa nợ cho các đơn vị, đề nghị Cục thuế tỉnh An Giang hướng dẫn các đơn vị lập đầy đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 và Điểm 1.3, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên (hồ sơ phải là bản chính, các báo cáo tài chính, quyết toán thuế nếu không có bản chính thì phải là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

2/ Trường hợp Công ty Đông An thực hiện giải thể theo Quyết định số 1032/QĐ-UB ngày 11/5/2000 của UBND tỉnh An Giang thì việc xử lý các khoản nợ phải trả thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25 TC/TCDN ngày 15/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước. Công ty Đông An không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC .

3/ Xí nghiệp 398 (sau sáp nhập thành Xí nghiệp 347) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Sông Hồng. Theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì Xí nghiệp 398 không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh An Giang biết và đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang;
- C.ty xuất nhập khẩu An Giang;
- C.ty xây lắp An Giang;
- Công ty Sông Hồng;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 376/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126