Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3758 TCT/NV5 ngày 08/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Số hiệu: 3758TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3758 TCT/NV5
V/v thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6823/CT-ĐTNN đề ngày 30/8/2002 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về nghĩa vụ thuế của Công ty VINA VEST Pty Ltd (Nhà thầu nước ngoài) đối với Khoản lãi phát sinh từ Khoản tiền ký quỹ ở ngân hàng tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/5/2001 Bộ Tài chính đã có công văn số 4245TC/TCT hướng dẫn về thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi tiền vay của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, cả lãi tiền gửi của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (trừ lãi tiền gửi phát sinh từ tài Khoản đứng tên của cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam) phát sinh từ ngày 01/01/2001, thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, trường hợp Công ty VINA VEST Pty Ltd có Khoản lãi phát sinh từ Khoản tiền  gửi ký quỹ ở ngân hàng tại Việt Nam (Vietcombank) từ ngày 01/01/2001 thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn nêu trên.

Đối với phần tiền lãi phát sinh từ Khoản tiền gửi ký quỹ ở ngân hàng tại Việt Nam còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định, khi chuyển ra nước ngoài Công ty VINA VEST Pty Ltd không phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3758 TCT/NV5 ngày 08/10/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status