Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 375/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/TCT-KK  
V/v cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1799/CT-KK ngày 27/12/2010 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc cấp mã số thuế cho Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.1 Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế như sau:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh là đơn vị chủ quản có đơn vị trực thuộc thì tổ chức kinh doanh phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào “Bản kê các đơn vị trực thuộc”. Cơ quan Thuế quản lý đơn vị chủ quản cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản, đồng thời cấp mã số cho từng đơn vị trực thuộc có trong “Bản kê các đơn vị trực thuộc” của đơn vị chủ quản, kể cả trường hợp các đơn vị trực thuộc đóng tại các tỉnh khác. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho các đơn vị trực thuộc. Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo mã số thuế (13 số) cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (theo Điều 1, Quyết định số 156/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/3/2010 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) thì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải kê khai Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc vào “Bản kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế quản lý trực tiếp Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện cấp mã số thuế 13 số cho Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Cục Thuế thành phố Hà Nội) có trách nhiệm thông báo mã số 13 số cho cơ quan thuế quản lý của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (Cục Thuế thành phố Hải Phòng).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định trên và có trách nhiệm trao đổi với Cục Thuế thành phố Hà Nội để cấp mã số thuế kịp thời cho đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Vụ: Cục CNTT, TTHT, PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 375/TCT-KK ngày 27/01/2011 về cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139