Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3749/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3749/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương.

Trả lời công văn số 2457/CT-KT1 ngày 22/9/2008 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 2.21, 2.37 và 3.14 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng; Theo trình bày của Cục thuế tỉnh Hải Dương thì trong hợp đồng giữa Công ty Thành Đông và Công ty Havina, Công ty Thành Đông đã tách riêng biệt phần khung nhà thép (sản phẩm cơ khí) và phần xây dựng trên cùng một công trình xây dựng hoàn chỉnh để thực hiện việc kê khai và viết hóa đơn GTGT cho công ty Havina được tách bạch, rõ ràng (thuế suất thuế GTGT 5% đối với phần giá trị khung nhà bằng thép và thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động lắp đặt) thì Công ty áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với khung nhà bằng thép, 10% đối với hoạt động lắp đặt.

2. Tại điểm 3 Mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp: ''Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ Luật lao động...Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động được xác định căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hướng dẫn về chế độ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc thoả ước lao động tập thể''

Tại điểm 2.3 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn chi phí không tính vào chi phí hợp lý: ''Chi phí tiền lương, tiền công do cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể. Chi phí tiền lương, tiền công chi không có hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanh thuê lao động thời vụ hoặc vụ việc. Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương và không được ghi trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể''

Căn cứ vào các hương dẫn nêu trên, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và xuất nhập khẩu Thành Đông có hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể với người lao động trong đó quy định khoản tiền thưởng ''theo tính chất công việc, theo quy định của công ty, kể cả tháng lương thứ 13 phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương''; đồng thời hàng năm có họp Hội đồng quản trị, có biên bản đồng ý chi lương tháng 13 và có đầy đủ các chứng từ chi và chữ ký nhận của người lao động thì tiền lương tháng thứ 13 được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với khoản tiền thưởng dùng quỹ lương chi cho người lao động nhân ngày lễ được xác định là khoản tiền thưởng nên không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3749/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123