Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3748/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3748/TCT-CS
V/v trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty ôtô Toyota Việt Nam

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hóa đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Hàng hóa mua về làm quà tặng, khuyến mại khi giao cho khách hàng phải xuất hóa đơn GTGT trong đó dòng thuế GTGT gạch chéo không ghi. Nếu hàng làm khuyến mại giá trị dưới 200.000 đồng Công ty có phải xuất hóa đơn không?

Mục đích của cơ quan thuế là gì khi yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn? Có thể thay việc xuất hóa đơn bằng việc lập bảng kê chi tiết với nội dung tương đương như hóa đơn không? Nhất là đối với trường hợp hàng hóa làm quà tặng khuyến mại có giá trị không lớn và doanh nghiệp tặng cho nhiều khách hàng khác nhau?

Trả lời:

1. Về xuất hóa đơn đối với hàng làm quà tặng, khuyến mại:

Tại điểm 2,4, mục IV, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có quy định:

“2.4. Sử dụng hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền, đóng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

Tại điểm 1.4, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hóa đơn quy định.

“1.4. Các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ sau đây không bắt buộc phải lập hóa đơn:

a. Trường hợp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hóa đơn. Nếu người mua hàng yêu cầu giao hóa đơn thì người bán hàng vẫn phải lập và giao hóa đơn theo đúng quy định. Hàng hóa bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hóa đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp hàng khuyến mại có giá trị dưới 200.000 đồng nhưng trên 100.000 đồng mỗi lần giao cho khách hàng vẫn phải xuất hóa đơn theo quy định. Trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Trường hợp hàng hóa làm quà tặng khuyến mại có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần giao cho khách hàng thì không nhất thiết phải lập hóa đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Câu 2. Mục đích của việc yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu là gì? Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tính cần thiết của hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu vì khách hàng nhập khẩu không cần hóa đơn này.

Trả lời: Tại điểm 1.3 c Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện và thủ tục sau: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu. Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì một trong những điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% và khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu là phải có hóa đơn giá trị gia tăng. Việc quy định lập hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu trong hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế theo quy định nêu trên đang được Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu và trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và những văn bản liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để doanh nghiệp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3748/TCT-CS ngày 27/09/2010 trả lời câu hỏi đối thoại với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.227

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!