Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3747/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3747/TCT-ĐTNN
V/v: thuế đối với hoạt động
cho thuê tàu

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

 

 

Kính gửi  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 9912/CT-ĐTNN ngày 23/8/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005; công văn số 697 TC/TCT ngày 19/01/2004, số 5687/TC-TCT của Bộ Tài chính và công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000 của Tổng cục Thuế, thì:

- Thời gian trước năm 2004 Nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế áp dụng đối với hoạt động vận tải theo hướng dẫn tại công văn số 314 TCT/NV5 ngày 20/01/2000, thuế thu nhập doanh nghiệp 2%, doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không bao gồm chi phí đóng tàu và lãi thuê mua tàu.

- Từ năm 2004 đến ngày 16/02/2005 (ngày hiệu lực của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính), Nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 697 TC/TCT ngày 19/01/2004 của Bộ Tài chính là hoạt động cho thuê tàu thuỷ, thuộc đối tượng nộp thuế TNDN đối với tiền bản quyền với mức thuế suất là 10%, với doanh thu tính thuế là 30% trên tiền cho thuê.

Bắt đầu kể từ ngày 16/02/2005 (ngày hiệu lực của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này, nộp thuế theo hình thức tiền bản quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty LD xi măng Holcim Vietnam;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số số 3747/TCT-ĐTNN ngày 24/10/2005 của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động cho thuê tàu thủy của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!