Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 374/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 374/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20773/CT-THDT ngày 26/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: "đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn lại số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT. Cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho các đối tượng này khi lập hóa đơn GTGT vẫn tính thuế GTGT. Đối tượng, hàng hóa, dịch vụ, thủ tục hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp này theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003". Căn cứ hướng dẫn trên:

Theo quy định tại điểm 1 mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa, dịch vụ mà các Đại sứ quán mua hoặc được cung cấp tại Việt Nam theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính thuộc diện được hoàn thuế GTGT. Việc xét hoàn thuế GTGT thực hiện theo từng quý trong năm dương lịch.

Đối với hồ sơ hoàn thuế của Đại sứ quán Phillipin do Vụ lễ tân chuyển sang chậm hoặc hóa đơn trong bộ hồ sơ hoàn thuế của Đại sứ quán New Zealand quá thời hạn hoàn thuế hàng quý theo quy định thì đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tiếp tục kiểm tra, hoàn thuế GTGT theo thẩm quyền. Để đảm bảo hoàn thuế GTGT đúng thời hạn theo quy định (tại điểm b phần II Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính), đồng thời Cục thuế thành phố Hà Nội có công văn gửi Vụ lễ tân phối hợp trong việc giải quyết hoàn thuế:

- Không giải quyết hoàn thuế đối với những hồ sơ gửi sang cơ quan thuế chậm theo quy định.

- Những trường hợp cá biệt hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi sang cơ quan thuế chậm thì Vụ lễ tân phải nêu rõ lý do hoặc xác nhận lý do để chậm hóa đơn kê khai trong bộ hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan thuế mới tiếp tục kiểm tra, hoàn thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150