Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3734/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3734/TCT-ĐTNN
v/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Hòa Bình

Trả lời công văn số 1024/CT-QLDN ngày 5/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Hirosaki và Công ty nghiên cứu kỹ thuật R Nhật Bản (nhà thầu nước ngoài) thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ và kỹ thuật ký ngày 11/12/2004 với Công ty TNHH nghiêu cứu kỹ thuật R Việt Nam, là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập bản quyền với tỷ lệ 10% tính trên doanh thu theo hướng dẫn tại điểm 2, mục I, phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998. Doanh thu tính thuế là toàn bộ các khoản nhà thầu nhận được, trường hợp Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam trực tiếp chi trả các khoản thu nhập và chi phí cho chuyên gia nước ngoài thì các khoản chi trả này phải được cộng vào doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại điểm này.

Trường hợp các hợp đồng chuyển giao công nghệ và kỹ thuật nêu trên được gia hạn sau ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Các cá nhân của nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện hợp đồng nếu có thu nhập (tiền lương, tiền công) thuộc đối tượng chịu thuế đối với người có thu nhập cao thì phải nộp thuế theo qui định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3734/TCT-ĐTNN ngày 21/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.509

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!