Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3733 TCT/AC ngày 20/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác bán hoá đơn ở cơ quan thuế

Số hiệu: 3733 TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 20/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3733 TCT/AC
V/v tiếp tục chấn chỉnh công tác bán hoá đơn ở cơ quan Thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3057 TCT/AC ngày 20 tháng 8 năm 2003 về việc chấn chỉnh công tác bán hoá đơn ở cơ quan Thuế. Nhiều Cục Thuế địa phương triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân mua, sử dụng hoá đơn, tiếp thu ý kiến đóng góp và xử lý kịp thời những vướng mắc tồn tại trong việc giải quyết bán hoá đơn nói riêng cũng như những vướng mắc tồn tại trong công tác quản lý, thu, nộp thuế nói chung. Các địa điểm bán hoá đơn ở Cục Thuế, Chi cục Thuế đã bố trí hợp lý, thuận tiện, an toàn cho tổ chức, cá nhân mua hoá đơn và thông báo công khai, rõ ràng thủ tục cần thiết khi mua hoá đơn lần đầu, lần sau. Tổ chức duy trì việc bán hoá đơn 1 cửa do phòng Quản lý ấn chỉ, tổ quản lý ấn chỉ thực hiện, nên đã giúp doanh nghiệp không phải đi lại gặp  gỡ bộ phận quản lý thuế để xin xác nhận rất phiền hà. Việc bán hoá đơn ở một số Cục Thuế, Chi cục Thuế đã được các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý Nhà nước theo dõi cho rằng đã có những tiến bộ đáng kể, tạo điều kiện phục vụ doanh nghiệp mua hoá đơn thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, ở một số Cục Thuế, Chi cục thuế triển khai chấn chỉnh công tác bán hoá đơn chưa đầy đủ, làm qua loa đại khái và thiếu trách nhiệm; một số cán bộ thuế vi phạm quy định nhưng không xử lý, vẫn còn hiện tượng sách nhiễu đòi hỏi thủ tục mua hoá đơn không đúng quy định như: khi mua hoá đơn ấn định chỉ tiêu thu nộp thuế TNDN cho doanh nghiệp. Việc chấp nhận thủ tục xác nhận địa điểm kinh doanh còn áp dụng cứng nhắc để gây phiền hà mà không giải thích, hướng dẫn đầy đủ và tháo gỡ cho doanh nghiệp, có trường hợp doanh nghiệp phải chờ 1 tháng mới mua được hoá đơn để sử dụng. Để tiếp tục chấn chỉnh công tác này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế quận, huyện, thị phải tiếp tục thực hiện các việc sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 3057 TCT/AC ngày 20 tháng 8 năm 2003 cho cán bộ Thuế các cấp. Tiếp thu ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân mua hoá đơn ở địa phương. Đối với những cán bộ thuế gây phiền nhiễm phải kiểm điểm và xử lý nghiêm túc.

2. Ở Cục Thuế, Chi cục Thuế, Đội thuế tại các địa điểm bán hoá đơn cần thông báo công khai thủ tục mua hoá đơn lần đầu, lần tiếp sau cho tổ chức, cá nhân mua hoá đơn biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện của cán bộ thuế. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho việc bán hoá đơn, quản lý hoá đơn thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

3. Việc giải quyết bán hoá đơn phải tập trung vào một đầu mối do phòng quản lý ấn chỉ, tổ quản lý ấn chỉ giải quyết và chịu trách nhiệm; kể cả khí có những vướng mắc về thủ tục mua hoá đơn, không được để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải trực tiếp liên hệ bộ phận quản lý thuế như một số địa phương đang áp dụng và cũng là nơi đang gây phiền hà, kêu ca nhiều nhất của doanh nghiệp hiện nay khi mua hoá đơn.

4. Các Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn cần thiết khai ngay và là điều kiện để tiếp xúc trao đổi, tiếp thu ý kiến và xử lý những vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ thuế gây phiền hà. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong việc quản lý, sử dụng hoá đơn và kê khai nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế, các quận, huyện thị phải đánh giá, chấn chỉnh việc bán hoá đơn ở địa phương, tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế những việc dã làm chưa làm, nguyên nhân theo các nội dung của công văn số 3057 TCT/Quy chế ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Tổng cục Thuế, để Tổng cục Thuế có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đáp ứng phục vụ việc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Thời gian gửi báo cáo về Tổng cục Thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 2003.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3733 TCT/AC ngày 20/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác bán hoá đơn ở cơ quan thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122