Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3719/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3719/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Công ty sản phẩm máy tính Fujisu Việt Nam TNHH

Trả lời công văn số 2K5-818 ngày 28/7/2005 của Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam TNHH về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên đi làm và đi công tác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Điểm 3, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính thì: các loại hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất như: bảo hiểm, ngân hàng..., vận tải,..., dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế GTGT theo thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng với các doanh nghiệp khác để sử dụng dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên của Công ty đi làm cũng như đi công tác thì dịch vụ vận chuyển này không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% mà phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT quy định đối với dịch vụ vận chuyển là 5%.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, soạn thảo văn bản hướng dẫn chung về việc áp dụng thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển, đưa đón công nhân viên và phục vụ cho hoạt động giao dịch của doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam TNHH được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3719/TCT-ĐTNN ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển đưa đón nhân viên đi làm và đi công tác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!