Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3719/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3719/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3719/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 370/CT-TTHT ngày 02/07/2007; công văn số 569/CT-TTHT ngày 21/06/2007 và công văn số 07/FH ngày 27/06/2007 của Công ty Fuhong Precison Component đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng nội địa xuất vào khu chế xuất và hàng từ khu chế xuất nhập khẩu vào nội địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: “ Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại- công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

 Tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “ thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất;…

- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiêp chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ”.

Tại Điểm 5.17 Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “ các doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng ( hoặc hóa đơn tự phát hành) theo quy định của Bộ Tài chính:.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa cho thuê đất, nhà xưởng, bán cơ sở hạ tầng trên đất cho doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp nội địa được coi như xuất khẩu, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì doanh nghiệp nội địa phải đảm bảo các Điều kiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp nội địa nhập khẩu phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu với thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, không phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng (hoặc hóa đơn tự phát hành) theo quy định của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Fuhong Precison Component;
- Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam;

- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3719/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36