Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3717/TCT-HT trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3717/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3717/TCT-HT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 498/DVN-TCKT ngày 21/7/2008 Tổng công ty Dầu Việt Nam hỏi về đối tượng được hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định:

'' 3- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Cơ sở kinh doanh phải lập tờ khai thuế mẫu số 01B/GTGT, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo từng năm, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý (3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch).

....

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm l, 2, 3, 4, 5, 7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Theo trình bày của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại công văn số 498/DVN-TCKT ngày 21/7/2008 thì Ban QLDA Cù Lao Tào là đơn vị trực thuộc Công ty chế biến & kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC), nay thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam. Ban QLDA Cù Lao Tào không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặc dù đã có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, có mã số thuế và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Căn cứ quy định nêu trên thì Ban QLDA Cù Lao Tào không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Công ty PDC nay là Tổng công ty Dầu Việt Nam là chủ đầu tư và là đối tượng được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Thủ tục hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tổng công ty Dầu Việt Nam biết và liên hệ với Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tầu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Vụ PC,
- Ban KK, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3717/TCT-HT trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10