Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3713/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3713/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3713/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2208/CT-TTHT ngày 27/06/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.14 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng”.

Điểm 3, Mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C”.

Điểm 2, Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ quy định: “Thuế suất 15% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu Công nghiệp”.

Theo báo cáo của Cục thuế tại công văn số 2208/CT-TTHT, trường hợp Công ty liên doanh sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR được chấp thuận là doanh nghiệp Khu Công nghiệp theo Quyết định số 12/QĐ-KCN ngày 10/11/2006 của Ban quản lý các Khu Công nghiệp Quảng Ninh thì Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15% cho thời gian ưu đãi còn lại của 12 năm tính từ khi bắt đầu sản xuất.

Trường hợp Công ty liên doanh sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR trong năm 2006 có thực hiện dự án đầu tư mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất bột mỳ tại nhà máy ( trong cùng Khu Công nghiệp Cái Lân) thì phần thu nhập tăng thêm từ dây chuyền sản xuất này được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất mà Công ty đang áp dụng và Công ty liên doanh sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm đối với phần thu nhập tăng thêm của dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất bột mỳ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3713/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228