Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3702/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3702/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế với chi phí dùng để nấu ăn phục vụ cho người lao động trong doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người có thu nhập cao đối với chi phí dùng để nấu ăn phục vụ cho người lao động trong doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại Điểm 1.2c Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì các chi phí mua thực phẩm, điện, nước, gas và các chi phí khác để phục vụ nấu ăn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định). Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ vừa sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng vừa sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì xác định thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

2. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

Tại Điểm 4 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hướng dẫn các Khoản thu nhập không chịu thuế: "Tiền ăn định lượng theo chế độ quy định đối với một số công việc, một số nghề đặc biệt; bữa ăn tại chỗ, ăn trưa, ăn giữa ca (trừ trường hợp nhận bằng tiền)".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có tổ chức nấu ăn cho người lao động (không phân biệt nước ngoài hay trong nước), những bữa ăn đó theo chế độ quy định đối với một số công việc, một số nghề đặc biệt hoặc bữa ăn mang tính chất ăn trưa, ăn giữa ca thì giá trị những bữa ăn đó không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của người lao động.

Trường hợp Công ty có tổ chức nấu ăn phục vụ cho chuyên gia nước ngoài thì giá trị các bữa ăn (trừ bữa ăn mang tính chất ăn trưa, ăn giữa ca) tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của chuyên gia, nhưng Công ty được tính chi phí nấu ăn này vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3702/TCT-PCCS ngày 04/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người có thu nhập cao đối với chi phí dùng để nấu ăn phục vụ cho người lao động trong doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.175

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!