Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3699/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập lại hóa đơn viết sai thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 3699/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3699/TCT-PCCS
V/v: Lập lại hóa đơn viết sai thuế suất

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 1298/CT-TTHT ngày 7/9/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc lập lại hóa đơn viết sai thuế suất thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.10, Mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Trường hợp lập lại hóa đơn: những trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ".

Trường hợp Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái đã viết 10 hóa đơn GTGT (06 hóa đơn viết năm 2005, 04 hóa đơn viết đầu năm 2006) thu tiền gia công ủy thác xuất khẩu với thuế suất thuế GTGT 0% cho Công ty PHICOVINA, nhưng đến tháng 8/2006 Công ty Việt Thái phát hiện không đủ Điều kiện được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% tại các hóa đơn trên và đề nghị được lập lại hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% thì phải thực hiện các thủ tục như sau:

- Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái và Công ty PHICOVINA phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai Công ty và được xuất hóa đơn mới với thuế suất thuế GTGT 10% thay thế hóa đơn cũ ghi sai thuế suất.

- Công ty Việt Thái phải viết lại 10 hóa đơn mới thay thế 10 hóa đơn cũ bị hủy bỏ, không được viết gộp thành một hóa đơn mới thay thế tất cả các hóa đơn cũ bị hủy bỏ. Các hóa đơn ghi sai thuế suất hủy bỏ phải thu hồi và lưu đủ các liên tại quyển hóa đơn.

- Số thuế GTGT đầu ra tăng thêm do sai thuế suất Công ty Việt Thái phải Điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ bị hủy bỏ.

- Công ty Việt Thái không phải Điều chỉnh quyết toán tài chính và quyết toán thuế TNDN năm 2005 do Công ty phát hiện và chủ động xin được Điều chỉnh vì thế không bị xử phạt vi phạm hành chính khi lập lại hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ do sai thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3699/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập lại hóa đơn viết sai thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213