Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3689 TCT/PC-CS ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hoàn thuế GTGT TSCĐ vận tải nội địa và quốc tế

Số hiệu: 3689TCT/PC-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3689 TCT/PC-CS
V/v áp dụng hoàn thuế GTGT TSCĐ vận tải nội địa và quốc tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

 

Trả lời công văn số 486 CT/TH-DT ngày 08/9/2004 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tàu mua vào sử dụng cho hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa và vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn: "… Đối với tài sản cố định, vật tư, hàng hoá mua vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ thuế đầu vào nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho Mục đích khác… thì cơ sở phải hoàn lại thuế GTGT của TSCĐ đã khấu trừ. Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá trị còn lại (chưa có thuế GTGT) của TSCĐ…"

- Tại Điểm 1 Thông tư  số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: "Phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu về vận tải của phương tiện đó trong năm;…".

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Hoàng Sơn mua tàu biển làm tài sản cố định sử dụng kinh doanh vận tải biển nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn mua tài sản cố định. Nay Công ty cho Bên nước ngoài thuê tàu (kèm theo thuyền viên) trong thời hạn 1 năm để vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam đi nước ngoài thì phải hoàn trả Ngân sách Khoản thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế tương ứng với thời gian sử dụng cho thuê vận tải quốc tế.

Việc xác định số thuế GTGT phải hoàn trả đối với tàu vận tải được căn cứ tổng số thuế GTGT đã khấu trừ đã hoàn thuế của tàu vận tải (:) chia cho tổng thời gian đăng ký khấu hao tài sản cố định (x) nhân với thời gian sử dụng cho vận tải quốc tế. Công ty được hạch toán số thuế GTGT hoàn trả Ngân sách vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3689 TCT/PC-CS ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hoàn thuế GTGT TSCĐ vận tải nội địa và quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status