Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3689/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3689/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3689/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2588/CT-KTrT2 ngày 23/9/2013 và công văn số 1684/CT-KTrT2 ngày 24/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản b.2 điểm 2.16 phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xuất hóa đơn đối với tài sản điều chuyển của tổ chức, cá nhân kinh doanh:

"b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

- Tại khoản 6.b điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp chất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

- Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn 1253/TCT-KK ngày 11/4/2012 hướng dẫn như sau:

"Trường hợp Công ty cổ phần Someco Sông Đà (trụ sở chính tại thành phố Hà Nội) có Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty tại miền Trung (trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng). Công ty và các Chi nhánh Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời điểm năm 2009 Công ty cổ phần Someco Sông Đà có quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và giao Chi nhánh Công ty tại miền Trung tiếp nhận toàn bộ thiết bị, tài sản, con người cũng như giải quyết toàn bộ các vướng mắc còn tồn tại các công trình, các việc có liên quan về kinh tế, tài chính của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng theo chế độ quy định; nếu Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh khi giải thể chưa làm thủ tục bàn giao cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung thì Công ty có trách nhiệm bàn giao bổ sung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung thực hiện kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH điện tử Foster tại Đà Nẵng (Công ty) có 1 chi nhánh tại Quảng Ngãi, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc có con dấu, có mã số thuế đơn vị trực thuộc, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, chi nhánh thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế Quảng Ngãi thì khi Công ty TNHH điện tử Foster - Đà Nẵng (Công ty) có quyết định giải thể chi nhánh tại Quảng Ngãi và giao cho Công ty tại Đà Nẵng tiếp nhận toàn bộ thiết bị, tài sản, con người cũng như giải quyết toàn bộ các vướng mắc còn tồn tại có liên quan về kinh tế, tài chính của chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi, chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty để Công ty kê khai khấu trừ tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KK&KTT; PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3689/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.924
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53