Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3687/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3687/TCT-ĐTNN
V/v: thuế GTGT của kho hàng

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục Thuế một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các kho hàng của doanh nghiệp đặt khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Để thống nhất thực hiện trong cả nước, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: trường hợp kho hàng của các doanh nghiệp đặt khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chỉ tập kết, lữu giữ, trung chuyển hàng hoá cho khách hàng, đảm bảo việc giao hàng hoá đúng kế hoạch theo hợp đồng thì chỉ được xuất hàng hoá theo lệnh và hoá đơn GTGT do trụ sở chính phát hành (hoá đơn GTGT do Tổng Giám đốc doanh nghiệp ký và đóng dấu của Văn phòng trụ sở chính). Vì vậy, khi giao hàng hoá cho khách hàng, kho hàng không được lập hoá đơn GTGT nữa. Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT (và thuế TNDN) cho số hàng hoá xuất ra từ kho hàng theo lệnh và hoá đơn GTGT do trụ sở chính phát hành (nêu trên) tại Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính. Kho hàng không phải kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh, thành phố nơi đặt kho hàng.

Trường hợp kho hàng thực hiện việc bán hàng hoá, phát sinh doanh thu thì kho hàng phải lập và giao cho khách hàng hoá đơn GTGT, đồng thời phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi đặt kho hàng theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3687/TCT-DTNN

Hanoi, October 19, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE ADDED TAX (VAT) APPLICABLE TO WAREHOUSES

To: Provincial/municipal Tax Departments

The General Department of Taxation has recently received official letters from some provincial/municipal Tax Departments and some enterprises, asking for guidance on VAT declaration and payment for enterprises’ warehouses located in outside localities where enterprises are headquartered. The General Department of Taxation hereby provides the following guidance for uniform implementation throughout the country:

Under the guidance at Point 5.6, Section IV, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, for enterprises’ warehouses which are located outside localities where enterprises are headquartered and used only for storage of goods for customers so as to ensure goods delivery as contractually scheduled, goods may only be delivered under orders and added value invoices issued by the head-offices (added value invoices signed by enterprises’ general directors and sealed by their head offices). Therefore, when delivering goods to customers, warehouses must not make added value invoices. Enterprises shall declare and pay VAT (and BIT) for the goods volumes delivered from warehouses under orders and added value invoices issued by their head offices (as mentioned above) at Tax Departments of provinces or centrally-run cities where they are headquartered. Warehouses shall not have to declare and pay VAT at tax agencies of localities where they are located.

For cases where warehouses sell goods, thus generating incomes, they must issue added value invoices to customers and at the same time, have to declare and pay VAT at tax agencies of localities where they are located under the guidance at Point 2, Section I, Part C of the above-mentioned Circular No. 120/2003/TT-BTC.

The General Department of Taxation hereby notifies the aforesaid guidance to provincial/municipal Tax Departments for understanding and guiding units in the implementation. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the General Department of Taxation for guidance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Van Huyen

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3687/TCT-ĐTNN ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT của kho hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!