Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3678/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3678/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động trồng trọt

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

trả lời công văn số 2676/ct-tthtr ngày 8/8/2005 của cục thuế thừa thiên huế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động trồng trọt của htx của thương bệnh binh và người tàn tật thành đạt; tổng cục thuế có ý kiến như sau:

căn cứ điểm 1 mục ii phần a; điểm 2.10 và điểm 2.17 mục ii phần b thông tư số 120/2003/tt-btc ngày 12/12/2003 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/nđ-cp của chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng; thì:

- hoạt động đào đất, bốc dỡ phần đất lẫn sỏi đá: đào lỗ đổ đất màu và phân bón trồng cây; tưới và chăm sóc cây cảnh để thực hiện hợp đồng trồng và chăm sóc cây, áp dụng mức thuế suất thuế gtgt 5%.

- các loại cây, cỏ do htx tự trồng và bán ra, không thuộc diện chịu thuế gtgt.

- các lọai cây, cỏ do htx mua vào và bán ra, áp dụng mức thuế suất thuế gtgt 5%.

tổng cục thuế trả lời để cục thuế tỉnh thừa thiên huế được biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3678/TCT-PCCS ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động trồng trọt của HTX của thương bệnh binh và người tàn tật Thành đạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!