Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3677/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3677/TCT-CS    
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê căn hộ      

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2620/CT-TTHT ngày 9/5/2008 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê căn hộ áp dụng đối với Công ty TNHH Indochina Riverside Towers (Công ty IRT). Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a, Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định: “1. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở bao gồm: a. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép vào Việt Nam có thời hạn ba tháng liên tục trở lên”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty IRT ký hợp đồng với các tổ chức nước ngoài về việc cho các tổ chức nước ngoài được quyền thuê dài hạn căn hộ tại Việt Nam khi các tổ chức nước ngoài chưa được phép vào Việt Nam là trái với quy định của pháp luật, do vậy, các tổ chức nước ngoài không được phép ủy quyền cho Công ty IRT bán lại quyền thuê căn hộ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3677/TCT-CS ngày 02/10/2008 về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê căn hộ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!