Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3672/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3762/TCT -KK
V/v: khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp vi phạm Khoản 2 Điều 116 Luật DN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Báo Bảo vệ pháp luật.

Trả lời câu hỏi kèm theo Giấy giới thiệu số 157/GT ngày 20/9/2011 của Báo Bảo vệ pháp luật về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp vi phạm Luật Doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các hoá đơn, hợp đồng được ký do Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty cổ phần đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) doanh nghiệp khác, Bộ Tài chính đã có công văn số 13238/BTC-TCT ngày 04/10/2011 về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp vi phạm Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Báo Bảo vệ pháp luật được biết và thông tin đến độc giả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC (BTC);
- Các Vụ: PC (1b), CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3672/TCT-KK ngày 20/10/2011 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp vi phạm Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!